Still Tourism Around Yard

STAY je mezinárodní projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+, který podporuje odbornou a vzdělávací přípravu farmářů ve venkovských turistických zařízeních za účelem agroturistiky.

O projektu STAY

Agroturistiku, nazývanou také agroturistika, lze vysvětlit jako jakoukoli zemědělskou činnost, jejímž cílem je přivést návštěvníky na farmu. Pandemie COVID-19 znamenala milník v popularitě tohoto druhu cestovního ruchu, ačkoli jeho počátky sahají až do 50. let 20. století. Agroturistika zahrnuje různorodé aktivity, jako jsou prohlídky vinic, kempování, lovecké výlety, farmářské trhy, pozorování divoké zvěře a další. Profesionalizace tohoto odvětví dosažená prostřednictvím vhodného vzdělávacího programu je klíčovým faktorem pro to, aby turistická ubytovací zařízení mohla v agroturistice uspět.

Cílem projektu STAY je poskytnout venkovským subjektům bezplatnou online platformu, která obsahuje soubor velmi kvalitních vzdělávacích materiálů o agroturistice a o tom, jak úspěšně agroturistický podnik provozovat. Takový druh zařízení poskytuje obyvatelům venkova dodatečný zdroj příjmů a zároveň udržuje místní přírodní a kulturní zdroje.

Jedním z problémů je nedostatek konzistentních statistických údajů a jejich srovnatelnost, což se projekt snaží řešit poskytnutím informací o situaci v jednotlivých partnerských a některých dalších zemích (Německo, Francie, Švédsko, Rakousko a Nizozemsko), jakož i na evropské úrovni.

Na projektu, který koordinuje BC Naklo, se podílí sedm partnerů ze šesti různých zemí (Belgie, Česká republika, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko). Byl zahájen v listopadu 2022 a jeho předpokládaná doba trvání je 36 měsíců (do října 2025).

Cíle projektu STAY

Poskytovat vzdělávací nástroje

Poskytovat farmářům a chovatelům hospodářských zvířat vzdělávací nástroje pro založení úspěšných turistických zařízení zaměřených na agroturistické aktivity. Tohoto cíle bude dosaženo spuštěním online vzdělávací platformy.

Zvyšovat povědomí

Zvyšovat povědomí o kulturním a přírodním dědictví oblasti, ve které se ubytování nachází.

Podporovat podnikání

Podporovat podnikání na venkově prostřednictvím ekonomických aktivit doplňujících zemědělství.

Poskytovat pracovní příležitosti

Poskytovat pracovní příležitosti lidem žijícím na venkově a potlačit tak odchod pracovní síly z venkova.

Motivovat osvědčenými postupy

Motivovat osvědčenými postupy a podporovat výměnu zkušeností mezi účastníky z celé Evropy.

Partneři projektu

BIOTEHNICKÉ CENTRUM NAKLO
Naklo, Slovinsko

Koordinátorem projektu je organizace Biotechnické centrum Naklo. BC Naklo je veřejnou vzdělávací institucí se sídlem v Naklo ve Slovinsku, která nabízí širokou škálu programů souvisejících se zemědělstvím, rozvojem venkova, zpracováním potravin, zahradnictvím a dalšími souvisejícími obory. BC Naklo provozuje projektovou kancelář s více než desetiletými zkušenostmi s řízením a koordinací projektů financovaných EU z různých programů (Erasmus+, Interreg, Life a další). Zaměřuje se především na ekologické zemědělství, ochranu přírody a obnovitelné zdroje energie.

ADERE PENEDA-GERÊS
Ponte da Barca, Portugalsko

ADERE-PG je soukromá nezisková organizace založená v roce 1993, která působí na území národního parku Peneda-Gerês. Její činnost je zaměřena na rozvoj evropských a národních projektů podporujících zlepšení kvality života místních obyvatel v dané oblasti. ADERE-PG se rovněž snaží o zhodnocení a zachování národního parku a o propagaci regionů, v nichž se nachází.

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ CR
Praha, Česká republika

Asociace soukromého zemědělství České republiky (ASZ ČR) je dobrovolnou profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z úcty ke starým zemědělským tradicím a přesvědčení, že rodinné farmy jsou základem moderního evropského zemědělství a venkova. Hlavním zaměřením ASZ ČR je prosazování ekonomických, sociálních a profesních zájmů soukromých zemědělců v České republice i v zahraničí. Dlouhodobé cíle ASZ ČR se zaměřují na ekonomickou nezávislost venkova a jeho rozvoj na bázi multifunkčního zemědělství. Podporuje rodinné zemědělství v ČR a produkci kvalitních a ekologicky šetrných produktů.

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TOSCANA
Florencie, Itálie

CIA Toscana je profesní sdružení zemědělců z italského Toskánska, které zastupuje a chrání hospodářské, sociální a občanské zájmy zemědělců a venkovské komunity. CIA Toscana se zaměřuje na zvyšování profesionality zemědělců, rozvoj zemědělských podniků, podporu inovací, ochranu sociálních a občanských práv venkovských komunit a podporu účasti zemědělců na hospodářském rozhodování. Usiluje o podporu ochrany životního prostředí, rovnováhu mezi rozvojem měst a venkova a podporu kulturních aktivit umožňujících městskému obyvatelstvu ocenit hodnotu života na venkově.

EUROPEAN LANDOWNERS’ ORGANIZATION
Brusel, Belgie

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO) byla založena v roce 1972 jako federace národních sdružení z EU-27 s cílem zastupovat zájmy vlastníků půdy, správců půdy a lesů, správců budov a podnikatelů na venkově na evropské politické úrovni. ELO se podílí na několika projektech programu Erasmus+ zaměřených na podporu odborného vzdělávání a přípravy v oblasti zemědělství, zemědělství a správy venkova.

ON PROJECTS ADVISING
Granada, Španělsko

On Projects je konzultační organizace se zaměřením na poradenství podnikům, sdružením, veřejným orgánům a dalším subjektům při řízení, monitorování a šíření projektů financovaných z veřejných zdrojů. Jako součást programu Erasmus+, mají On Projects bohaté zkušenosti s řízením více než třiceti projektů v různých oblastech, včetně evropských programů se zaměřením na vzdělávání dospělých a odborné vzdělávání a přípravu ve venkovských oblastech, zemědělství/rozvoj venkova, kulturu a kulturní dědictví a oblasti sociální integrace.

COAG JAÉN
Jaén, Španělsko

COAG-Jaén je profesionální zemědělská organizace působící v Jaénu v Andalusii ve Španělsku. Nabízí zemědělcům různorodé služby, jako je obhajoba jejich zájmů, poskytování školení a technického poradenství, provádění výzkumu a vývoje, šíření technických zlepšení a podpora rozvoje venkova. COAG-Jaén se účastní různých programů a projektů financovaných Evropskou unií, které se týkají problematiky venkova a zemědělců. Kromě toho COAG-Jaén slouží také jako reprezentativní hlas zemědělců vůči tvůrcům politik na národní, regionální a místní úrovni.

Partneři projektu

Sledujte nás!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Privacy Policy

At STAY we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Biotechnical Center Naklo. This is a educational, research, and development centre located in  Naklo, Slovenia.

Address
99, 4202 Naklo, Slovenia, EU.
Telephone
+386 4 277 21 00
Email contact
info@bc-naklo.si

What is the purpose of the treatment?

 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behavior of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

While processing your data, Biotechnical Center Naklo may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?

 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; info@bc-naklo.si.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users‘ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies“, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website. 

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help“ menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses

Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT
User identification
They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.
Session
STAY
Session identification
They identify the user's http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.
Session
STAY
Navigation status
They help identify the user's browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).
Session
STAY
Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users‘ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga...)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user's first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent
Third Parties

Zásady ochrany osobních údajů

V projektu STAY bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naším cílem je chránit soukromí údajů, které nám poskytujete, a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a digitálních práv, který transponuje nařízení (EU) 2016/679, vás informujeme o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů:

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Organizací odpovědnou za vaše údaje je Biotechnické centrum Naklo. Jedná se o vzdělávací, výzkumné a vývojové centrum ze slovinského Nakla.

Adresa
99, 4202 Naklo, Slovinsko, EU.
Telefon
+386 4 277 21 00
E-mail
info@bc-naklo.si

Jaký je účel zpracování?

 • Reagovat na žádosti, stížnosti a incidenty předané prostřednictvím našich kontaktních kanálů, které jsou součástí webových stránek.
 • K pochopení chování navigátora na webu za účelem odhalení možných počítačových útoků na náš web.
 • Dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás přímo vztahují a které upravují naši činnost.
 • K ochraně a výkonu našich práv nebo k reakci na stížnosti jakéhokoli druhu.
 • Zasílání newsletterů týkajících se zboží nebo služeb, které tvoří činnost odpovědné osoby nebo novinek souvisejících s její činností.

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst.1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Údaje, které od vás požadujeme, jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné a v žádném případě nejste povinni nám je poskytnout, ale jejich nesdělení může mít vliv na účel služby nebo nemožnost jejího poskytnutí.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k řádnému poskytování nabízených služeb, jakož i k plnění povinností, které z nich mohou vyplývat, a dalších zákonných požadavků.

Kteří příjemci obdrží vaše data?

Při zpracování vašich údajů může Biotechnické centrum Naklo sdílet vaše údaje s:

On Projects Advising SL, jako poskytovateli služeb správy a údržby webu.

Jaká mám práva?

 • Právo na přístup: právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce si vyhrazuje právo omezit práva uvedená v článku 23 nařízení EU, pokud je takové omezení nezbytné pro ochranu zejména základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření.

Kde mohu stížnost podat?

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že s jejími údaji není zacházeno správně, může zaslat stížnost na následující e-mailovou adresu: info@bc-naklo.si.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny tyto informace získal.

Zásady používání cookies

Soubor cookie je soubor, který se stáhne a spustí ve vašem počítači, telefonu nebo mobilním zařízení, když navštívíte určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o návycích uživatele při prohlížení stránek a rozpoznat uživatele v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používá svůj počítač.

Cookies nepoškozují váš počítač a jsou nezbytné pro usnadnění navigace.

K čemu se na našich webových stránkách cookies používají?

Soubory cookies jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Účelem našich cookies je zlepšit uživatelský zážitek z prohlížení. Mohou být použity k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během navigace a při dalších návštěvách.

Informace shromážděné v souborech cookies nám také umožňují vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat je individuálním zájmům uživatelů, zrychlovat vyhledávání atd.

Jaké typy cookies naše webové stránky používají?

Analytické cookies: Tyto soubory, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistické analýzy týkající se používání našich služeb uživateli.

Reklamní cookies: Tyto cookies, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují co nejefektivněji řídit nabídku reklamního prostoru na webových stránkách a přizpůsobit obsah reklamy obsahu požadované služby nebo způsobu používání našich webových stránek.

K čemu soubory cookie NEPOUŽÍVÁME

Naše soubory cookie neukládají informace o vaší osobní identifikaci, adrese, hesle, údajích o kreditní nebo debetní kartě atd.

Kdo používá informace obsažené v cookies?

Informace uložené v souborech cookie těchto webových stránek používáme výhradně my, kromě souborů cookie označených níže jako „soubory cookie třetích stran“. Ty používají a spravují externí subjekty poskytující služby ke zlepšení našich vlastních služeb a uživatelského zážitku při prohlížení našich webových stránek.

Soubory cookie třetích stran se používají především k získávání statistických údajů a k zajištění provádění platebních operací.

Mohu zabránit používání souborů cookie?

Ano, zaprvé musíte ve svém prohlížeči zakázat soubory cookie a zadruhé vymazat soubory cookie uložené v prohlížeči a související s touto webovou stránkou.

Soubory cookies z této webové stránky můžete kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení prohlížeče. Toto nastavení je pro každý prohlížeč jiné. Další podrobnosti o konfiguraci souborů cookie ve vašem prohlížeči naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Je možné, že pokud soubory cookie zakážete, některé funkce webových stránek nebudou fungovat.

Seznam cookies, které naše webové stránky používají

Technické cookies a cookies pro uzpůsobení potřeb.

Tyto cookies se používají k identifikaci uživatele během relace, k tomu, aby uživatel nemusel opakovat procesy ověřování na webových stránkách. Dále k urychlení některých procesů na webových stránkách, k zapamatování již navštívených stránek nebo zapamatování voleb provedených během relace či při dalších přístupech atd.

COOKIES ÚČEL DOBA TRVÁNÍ MANAGEMENT
Identifikace uživatele
Slouží k identifikaci a ověření uživatele. Obsahují také technické údaje z relace uživatele, jako je časový limit připojení, identifikátor relace atd.
Relace
STAY
Identifikace relace
Identifikují relaci http uživatele. Jsou běžné ve všech webových aplikacích a slouží k identifikaci požadavků z relace uživatele.
Relace
STAY
Navigační status
Pomáhají identifikovat stav procházení uživatele (přihlášení, první stránka, první přístup, stav procházení, stav hlasování atd.).
Relace
STAY
Cookies pro analýzu navigace

Tyto soubory cookie získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby nám následně poskytly informace o těchto přístupech pro statistické účely.

COOKIES ÚČEL DOBA TRVÁNÍ MANAGEMENT
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga...)

Umožňují sledování statistik webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google k získávání informací o přístupu uživatelů na webové stránky. Některé z ukládaných údajů jsou: počet návštěv uživatele na webových stránkách, data první a poslední návštěvy uživatele, doba trvání návštěv, ze které stránky uživatel na webové stránky vstoupil, který vyhledávač použil nebo na který odkaz kliknul, z které části světa na webové stránky vstoupil atd. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou přímo předány a uloženy společností Google Inc. (společnost se sídlem ve Spojených státech amerických). Konfigurace těchto souborů cookie je předurčena službou nabízenou společností Google, proto doporučujeme, abyste se seznámili se stránkou o ochraně osobních údajů služby Google Analytics na adrese, kde naleznete další informace o souborech cookie, které používá, a o tom, jak je zakázat (mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah a správnost webových stránek třetích stran).

Trvalé
Třetí strany